บ๊ายบาย

posted on 22 Dec 2010 14:13 by mamaji
ย้ายบ้านแระน๊า
ไม่ใช่จะทิ้งตัวตนเดิมๆไป
ไม่ใช่เพราะที่นี่มีอะไรไม่น่าจำ
ไม่ใช่เพราะที่อื่นน่าอยู่กว่า
แต่มันหาเหตุผลให้ไม่ได้จริงๆ 
 เจอกันที่ใหม่
ขอบคุณที่ให้ที่พักพิงมานานแสนนาน
 
Goodbye